تپ اختر

تپ اختر جسمی آسمانی است که تپ های تابشی (یا فورانهای) بسیار کوتاه (یک یا چند میلی ثانیه ای یا هزارم ثانیه ای) را، طی بازه هایی بسیار منظم، حدفاصل کسری از ثانیه تا ده ثانیه، گسیل می کند.
نخستین تپ اختر را در سال 1967، ژاکلین بل و آنتونی هیوئیش در کمبریج انگلستان با تلسکوپهای رادیویی که برای بررسی چشمک زنی ستاره های رادیویی، مجهز شده بودند، کشف کردند. آنها بی درنگ دریافتند که چشمه ای رادیویی، تپ های رادیویی کوتاه (0/016 ثانیه ای) تولید میکند که با بازه ثابت 1/3373 ثانیه ای از هم جدا می شوند. تپها به قدری منظم بودند که منشأ مصنوعی زمینی برای آنها تصور شد، اما رصدهای رادیویی تفصیلی و دقیق نشان داد که منبع یاد شده، جسمی آسمانی (یا ستاره ای رادیویی) است. این جسم CP 1919 (مخفف تپ اختر کمبریج) نام گرفت. مدت کوتاهی بعد از این کشف، تپ اخترهای دیگری یافت شد. الگوهای منظمی که در این تپ اخترها به چشم می خورد، موجب شد تا برخی از دانشمندان تصور کنند که آنها بخشی از یک سامانه راهنمایی (یا نوعی فانوس کیهانی)اند که تمدنی پیشرفته و برون زمینی، برای سفرهای بین ستاره ای برقرار ساخته است.
سایر دانشمندان فرضیه های احتمالی دیگری درباره ماهیت تپ اخترها مطرح ساختند. در این میان فرضیه تامس گلد حاکی از آن بود که تپ اخترها ناشی از ستاره های نوترونی اند. در سال 1968 تأییدی برای مدل ستاره نوترونی گلد به دست آمد و آن کشف تپ اختر بسیار سریعی در سحابی خرچنگ بود. (که در هر 0/33 ثانیه، یک تپ گسیل می کند.) این سحابی، فورانی گازی مربوط به ابرنواختری است که چینی ها انفجار آن را در سال 1054 میلادی رصد کردند. مدل گلد ستاره ای نوترونی است که بسیار سریع می چرخد، به نحوی که بسامد چرخش آن با بازه بین تپهایش برابر است، تنها ستاره ای نوترونی ممکن است بی آنکه فر بپاشد، چنین چرخشی را تحمل کند. به نظر می رسد که تپها را ذرات باردار موجود در میدان مغناطیسی به شدت فشرده گرداگرد تپ اختر تولید می کنند.
تا کنون حدود 1000 تپ اختر شناسایی شده است. تقریباً بیشتر این اجسام در درون راه شیری یافت شده اند، اما چندین تپ اختر نیز در نزدیکترین کهکشانهای همسایه ما یعنی ابرهای ماژلانی کوچک و بزرگ، پیدا شده اند.
منبع : دانشنامه همگانی نجوم
در لینک زیر می توانید فهرست تپ اخترها را در سیستم های دوتایی ستارگان مشاهده کنید :
http://www.johnstonsarchive.net/relativity/binpulstable.html

/ 0 نظر / 18 بازدید