فیزیک در ایران باستان


"ایرانیان سابقه دیرینه ای در نجوم دارند. قدیمی ترین متن ایران پیش از اسلام، اوستا کتاب دینی زرتشتیان است که متاسفانه فقط یک پنجم آن باقی مانده است. در این متن به کروی بودن زمین اشاره شده است که ردپایی از نجوم در ایران باستان است. همچنین در متون دینی زرتشتی مربوط به دوره ساسانی به نام صورت های فلکی، ستاره ها و سیارات اشاره شده.

مورد دیگر نجوم ایران پیش از اسلام مربوط به قرن اول میلادی یعنی شش قرن پیش از ظهور اسلام است. در قرن اول میلادی عده ای از فعالان(رهبران دینی که هم رهبر دینی بودند و هم دانشمند) به علتی نامعلوم در زمان اشکانیان از ایران به هند مهاجرت کردند و دانش و فرهنگ ایرانی را با خود به این کشور بردند و آن را با فرهنگ و دانش هندی درآمیختند. گفته می شود این افراد همچنان در در هند باقی مانده اند و تمایز نژادی خود را حفظ کرده اند. همچنین این افراد تقویم ایرانی را به هند بردند که در آن، شروع سال اول بهار است و هنوز هم در هند مورد استفاده قرار می گیرد. البته آنها عملا از تقویم اروپایی استفاده می کنند، اما تقویم رسمی در قانون اساسی این کشور، همان تقویم ایرانی است. از کتب قدیمی ایران، غیر از یک اثر مهم به نام ذیج شهریاران کتاب نجومی دیگری باقی نمانده است.ذیج به معنی کتابچه نجومی است که لغت قدیمی فارسی است. این کتاب در زمان بهرام گور و پادشاهان ساسانی تالیف شده است و یک قرن بعد در زمان انوشیروان تصمیم گرفتند این کتاب را کامل تر کنن. به دستور انوشیروان، کتاب های نجوم ایران و هند خوانده و مقایسه شدند و نتیجه گرفتند که کتال های نجوم هندی دقیق تر است. در نتیجه یک ویرایش جدید از ذیج شهریار، بر اساس متن های هندی فراهم کردند. بعضی از منجمان نامی، از جمله ابوریحان بیرونی و خوارزمی، مطالبی از این کتاب را در کتاب های خود آورده اند. ابوریحان بیرونی کتابی به نام افراط المقال فی امر الضلال(مقاله ای یکتا در مورد سایه ها) دارد که در آن روش مندرج کردن ساعت های آفتابی را از کتاب ذیج شهریار نقل کرده است.

همچنین در یکی از نوشته های دینی زرتشتی، آیین مقدسی ذکر شده است که طبق آن زمانی باید این آیین انجام شود که ماه، ستاره ها، سیاره ها و خورشید در یک موقعیت ویژه که در رساله ذکر شده است، قرار داشته باشند. در عین حال، در نوشته هایی که به زبان پهلوی است، برای محاسبه موقعیت ماه، خورشید،ستاره ها و سیاره ها گفته شده است که باید محاسبه آنها براساس یک ذیج باشد و آنجایی که از منابع ساسانی نام برده،از ذیج هندی،ذیج شهریاران و ذیج بطلمیوس نام برده است. به این ترتیب مشخص می شود که در زمان ساسانیان، ایرانیان با نجوم پیشرفته یونان باستان آشنا بودند و شاخص ترین آنان، کتاب نجومی یونان باستان است که بعد ها به عربی ترجمه شد. این عقیده نیز وجود دارد که اولین ترجمه آن، از یک ترجمه قارسی قدیمی گرفته شده است. نجوم ایران باستان از نجوم یونان باستان تأثیر گرفت و بر نجوم دوره اسلامی اثر گذاشت و نجوم این دوره هم بعد ها بر تکامل نجوم در اروپا تأثیر گذاشت. بعد از اسلام،یکی دو قرن صرف کش مکش و تثبیت حکومت جدید در ایران شد. در این دوره یا هیچ اثری به وجدو نیامد یا اگر به وجود آمد، باقی نماند. اما بعد از آن، از قرن سوم تا قرون 7 و 8 هجری شکوفایی بسیاری در کشورهای اسلامی به خصوص در ایران به وجود آمد و دانشمندان اسلامی، دست آوردهای زیادی به وجود آوردند که به دوره طلایی اسلامی شهرت یافت.در پست های بعدی در باره ی چند تن از برجسته ترین و تأثیر گذار ترین چهره های علمی ایران باستان از جمله خوارزمی و ابن سینا و ابن هیثم و... مینویسم که حتما بخونین.

/ 0 نظر / 189 بازدید