ماشین زمان

اما این اتفاق چگونه ممکن است؟

برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید درباره‌ی نور چیز هایی بدانیم .

وقتی ما جسمی را می بینیم ،پرتو های نور از آن جسم به ما میرسند . این پرتو ها که تصویر جسم را با خود حمل می کنند ، اگر توسط جسم دیگری جذب یا بازتاب نشوند ، تا ابد به حرکت خود ادامه خواهند داد . در نتیجه ما در بی نهایت دور هم می توانیم تصویر آن جسم را ببینیم .

حالا فرض کنید ما به دنبال پرتو های نور به راه می افتیم . سرعت خود را به سرعت نور می رسانیم . چه اتفاقی می افتد ؟

حالا پرتو های نور همزمان و هم سرعت با ما حرکت می کنند . پس ما چه چیزی را خواهیم دید ؟ مافقط و فقط تصویری را می بینیم که پرتو های نور با خود حمل می کنند . پس زمان از دید ما متوقف شده است و ما هیچ چیز جدیدی نمی بینیم .

برای درک بهتر این موضوع ،خود را در یک قطار در حال حرکت فرض کنید .شما که در داخل قطار هستید وبا سرعت آن حرکت می کنید حرکت آن را حس نمی کنید و از دید شما قطار ثابت است اما افرادی که از بیرون قطار به آن نگاه می کنند ، آن را در حال حرکت می بینند . نور نیز همینگونه است . وقتی شما با سرعت نور حرکت کنید نور از دید شما ثابت است اما از نظر سایرین نور با سرعتی سرسام آور در حال حرکت است .

حالا به سرعت خود می افزاییم . یعنی سرعتمان از سرعت نور بیشتر می شود . وقتی سرعت ما از پرتو های نور بیشتر شود دیگر آن را ثابت نمی بینیم . آن ها را در حال حرکت به عقب می بینیم پس از دید ما زمان هم به سمت عقب برمی گردد.

این موضوع درست مثل این است که در داخل راهروی قطار راه برویم . در این صورت از نظر خود ما قطار به سمت عقب حرکت می کند . اما اگر دیگران از بیرون به داخل قطار نگاه کنند ما را می بینند که با سرعتی بیشتر از سرعت قطار حرکت می کنیم .

پس آیا در آینده می توان کنترل قطار زمان را در دست گرفت؟

شاید ... .

/ 0 نظر / 13 بازدید