معرفی کتاب

١.نام کتاب:آیا اینشتین راست می‌گفت؟  آزمون نسبیت عام

Was Einstein Right? Putting General Relativity to the test 

نویسنده:کلیفورد ام.ویل

Will, Clifford .M

مترجم:احمد شریعتی

ناشر:سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

٢.

نام: فیزیک از آغاز تا امروز

مؤلفین: حسین جوادی , افسانه جوادی

ناشر: اندرز

/ 0 نظر / 10 بازدید